Reklamační řád

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Režim - běžný

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení
Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Extra-výhodně.cz  (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je firma Euro-koberce s.r.o., Vodňanského 4, Praha 6, 169 00  ICO: 62414569   DIČ: CZ62414569
Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

II. Zjevné vady při převzetí zboží
Vykazuje-li zboží při přebírání od České pošty zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem České pošty protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.
V případě, že Kupující zásilku od České pošty převezme a nebude zapsán protokol s Českou poštou o poškození , Prodávající pak v tomto případě neodpovídá za zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady).

III. Shoda s kupní smlouvou
Podle občanského zákoníku o shodě s kupní smlouvou:
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Vrácení zboží bez udání důvodů
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Na vrácení zboží je potřeba PŘEDEM UPOZORNIT E-MAILEM PRODÁVAJÍCÍHO a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží pošt.složenkou nebo na Váš účet - číslo. DATUM a PODPIS !!!! "

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupijícího zpět

V. Délka záruční doby
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na spotřební zboží je poskytována v délce 24 měsíců. U některých druhů zboží výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu. Tato informace je uvedena prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

VI. Místo uplatňování reklamace
Reklamace vady se uplatňuje vždy v provozovně prodávajícího, uvedené na daňovém dokladu. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VII. Způsob při uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu prodávajícího.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, reklamovaný výrobek (jednotlivé části výrobku lze reklamovat po dohodě s Prodávajícím). Z hygienických důvodů je také nutné, aby bylo zboží řádně vyčištěné. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.
V případě že prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VIII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci
Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením.

IX. Kontakt pro reklamaci
K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
Euro-koberce s.r.o.
Obecnická 364
261 01 Příbram
e-mail: pribram@eurokoberce.cz

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY !!!!

Všechny fotky na webu extra-výhodně jsou pouze ilustrační. Vzhledem k počítačové technice a focení produktu se mohou odstíny barev lišit od skutečnosti. Uznání takové případné reklamace v tomto směru není možné !!!!!


DomůDomů

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Souhlasím